POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KADA SUD NIJE POŠTOVAO ZAKONSKE ROKOVE

Zakon o izvršenju i obezbeđenju je jedini zakon koji sadrži merila i rokove kada se govori o povredi prava na suđenje u razumnom roku i predviđa disciplinsku odgovornost postupajućeg sudije u tom predmetu.
Prvostepeni sud je povredio načelo HITNOSTI I ROKOVA iz člana 15 stava 1, 2, 3, i 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” 106/15, 106/2016 – autentično tumačenje 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019);
– bez procesno opravdanog razloga postupajući sudija nije u roku od 8 dana odlučio o Predlogu za izvršenje- na osnovu izvršne isprave, a na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju;
– bez procesno opravdanog razloga postupajući sudija nije u roku od 5 dana od donošenja odluke istu otpravio nadležnom Javnom izvršitelju Ivanu Rakočeviću, radi sprovođenja izvršenja, sve na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
– Iz izloženog stanja u predmetu sledi da je reč o jednostavnom postupku s obzirom da nema spornih pravnih pitanja, niti je potrebno bilo kakvo iznošenje dokaza, a što znači da je prvostepeni sud imao mogućnost da do sada ispoštuje rokove predviđene na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
– Odredbom člana 17 stav 1 i 2 Zakona o izvršenju i obezbeđenju je predviđeno da svako odstupanje prvostepenog suda od rokova predviđenih u članu 15 predstavnja povredu prava na suđenje u razumnom roku.
Pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku, sud će uzeti u obzir odredbu člana 4 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“, br. 40/2015), a naročito o celokupnom trajanju postupka i postupanje suda, prirodi i vrsti predmeta, zakonskih rokova za donošenje i otpremanje odluke ( 8 za donošenje odluke i narednih 5 dana za odtpremanje).
NA OSNOVU OVAKO POSTAVLJENOG PRIGOVORA RADI UBRZAVANJA POSTUPKA, SUD JE DONEO REŠENJE KOJIM USVAJA PRIGOVOR I UTVRĐUJE DA JE U IZVRŠNOM PREDMETU POVREĐENO PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU IZVRŠNOM POVERIOCU.

Primer rešenja:

RESENJE