Biografija

Rođen 18.06.1973. godine u Blacu. Završio Pravni fakultet u Nišu. Nakon završetka Pravnog fakulteta radi kao advokatski pripravnik u Prokuplju. Položio pravosudni ispit u Beogradu i advokatski ispit u Nišu. Upisan u imenik advokatske komere Niša od 30.06.2016. godine od kada samostalno radi kao advokat.

Advokat Ivica Pavlović iz Blaca poseduje Sertifikate izdate od strane Pravosudne akademije u Beogradu za postupanje iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i da može postupati pred svim organima u svim fazama postupka.

Zastupao je klijente u nekim od najkompleksnijih predmeta u oblasti krivičnog prava.