Rođen 07.03.1997. godine u Prokuplju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2020. godine. Upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore u Nišu 01.10.2020. godine.