1. PREAMBULA

Veb lokacija dostupna na adresi https://pavlovicadvokat.rs/ (u daljem tekstu „Sajt“) namenjena je ličnim potrebama korisnika. Nikakva upotreba, čak ni delimična, u komercijalne svrhe, ne može se izvršiti bez prethodnog pismenog odobrenja.

Pristup Sajtu i upotreba Sajta podložni su ovim pravnim informacijama (u daljem tekstu „Pravne informacije“), detaljnije u daljem tekstu i važećim zakonima i / ili propisima.

Povezanost i pristup Sajtu podrazumevaju potpuno i bezrezervno prihvatanje svih odredbi Pravnih informacija.

Vlasnik Sajta zadržava pravo da izmeni i ažurira Pravne informacije i sve elemente, proizvode ili usluge predstavljene na njemu. Sve ove promene su obavezujuće za korisnike  koji ih moraju konsultovati prilikom povezivanja na Sajt.

2. OBJAVLJIVANJE

Sajt je objavljen od strane :

Advokat Ivica Pavlović

Kontakt : Advokatska kancelarija Pavlović,
Svetog Save 1, 18420 Blace

3. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 

Vlasnik obaveštava korisnike sajta da je :

1 – zaštićen autorskim pravima: to može obuhvatati fotografije, članke, crteže, animirane delove, digitalne audio ili video snimke itd. ;

2 – zaštićen zakonom o dizajnu:

Tako da su  zaštićeni elementi vlasništvo vlasnika sajta, njegovih filijala i / ili trećih lica koje su ovlastile pravo da ih iskoriste.

Shodno tome, svaka reprodukcija, predstavljanje, upotreba, prilagođavanje, modifikacija, inkorporiranje, prevođenje, komercijalizacija, delimična ili potpuna, bilo kojim postupkom, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju (papir, digitalno, …) celog ili dela sajta je zabranjena bez prethodne pismene saglasnosti  izuzev izuzetaka navedenih u članu L122.5 Kodeksa intelektualne svojine, pod kaznom kršenja autorskih prava i / ili dizajna i / ili zaštitnog znaka, što je kažnjivo zatvorom od tri (3) godine i novčanom kaznom od 300.000 evra u slučaju kršenja autorskih prava i četiri (4) godine zatvora i četiri stotine hiljada evra (400.000 evra) novčane kazne u slučaju kršenja zaštitnog znaka.

4. INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVODE I USLUGE 

Informacije i ilustracije na stranicama Sajta zasnivaju se na tehničkim karakteristikama u toku objavljivanja ili ažuriranja različitih stranica Sajta.

U svakom slučaju, informacije sadržane na ovom Sajtu su opšte informacije i nemaju ugovornu vrednost.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

5.1 – Lični podaci :

Moguće je da korisnik koristi Sajt bez otkrivanja svog identiteta ili drugih ličnih podataka koji se tiču njega.

Prikupljanje određenih ličnih podataka neophodno je da bi Advokatska kancelarija Pavlović odgovorila na zahteve za informacijama i / ili, ako je potrebno, da obradi zahteve za prijavu na elektronski bilten („spisak poštanskih adresa“).

Prikupljene informacije podložne su računarskoj obradi. Svaki korisnik ima pravo pristupa, izmene, ispravljanja i brisanja podataka koji se odnose na njega. (Član 34 zakona „Informatika i Slobode“). Ovo pravo se može iskoristiti pisanjem na mejl adresu kontakforma@pavlovicadvokat.rs ili na: Advokatska kancelarija Pavlović Svetog Save 18420 Blace

5.2 – Cookies 

Korisnik je obavešten da je Sajt postavio sistem kolačića. Tako je korisnik obavešten da se tokom njegovih poseta Sajt kolačići mogu automatski instalirati na njegov Internet pretraživač.

Kolačići su datoteke koje se šalju na hard disk korisnicima kako bi se olakšala navigacija po Sajtu i uspostavila statistika posećenosti. Ni u kojem slučaju ovi kolačići ne sadrže identifikacione podatke.

Korisnik može onemogućiti slanje kolačića menjajući postavke svog pregledača. Sve informacije o Kolačićima.

6. HIPERTEKST LINKOVI

Postavljanje hipertekstualnog linka na Sajt zahteva prethodno pismeno odobrenje Advokatske kancelarije Pavlović. U svakom slučaju, Advokatska kancelarija Pavlović ni na koji način nije odgovorna za sadržaj i proizvode ili usluge ponuđene na veb lokacijama za koje je Sajt vezan hipertekstualnim vezama ili bilo kojom drugom vrstom veza.

7. BEZBEDNOST

– Korisnik interneta se obavezuje da, tokom upotrebe, neće vršiti nikakve manipulacije koje bi mogle prouzrokovati viruse, funkcionalni ili informatički kvar, bilo kog naloga koji bi mogao uticati na rad Sajta ili bilo kog servera ili usluga dostupnih preko Sajta. Korisnik se posebno obavezuje da će na prostoru na kome je Sajt učiniti dostupnim samo informacije, podatke, dokumente i pouzdane datoteke.

– Upotreba sajta ili bilo koje usluge dostupne putem Sajta:

korisnik mora poštovati domaće i međunarodne zakone i propise koji su na snazi, kao i prava trećih lica i ne sme smetati imidžu u bilo kojem kapacitetu i bilo kom obliku. Naročito, korisnik, garantuje da neće biti umešan u bilo kakve radnje trećih lica u vezi sa sadržajem informacija koje korisnik stavlja na raspolaganje na Sajtu, uključujući one koje proizilaze iz kršenja prava ličnosti, prava intelektualne svojine, javnog reda, morala, poštovanja privatnosti (pravo na sliku itd.) ili krivičnih odredbi nacionalnih i / ili međunarodnih zakona koji su na snazi. Kao takav, korisnik se obavezuje da će nadoknaditi sve troškove, koji bi nastali kao rezultat, uključujući razumne naknade i troškove.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

– Korisnik koristi Sajt pod njegovom isključivom i potpunom odgovornošću.Advokatska kancelarija Pavlović  ne može se smatrati odgovornima za direktne ili indirektne štete, kao što su, posebno, materijalna šteta, gubitak podataka ili programa, finansijski gubitak, nastao upotrebom ovog Sajta ili povezanih sajtova.

Advokatska kancelarija Pavlović ne može biti odgovorna za poruke za koje nije autor i nad kojima nema kontrolu.

Stranica je dostupna putem Interneta.

Podsećamo vas da je Internet otvorena i neformalna mreža, formirana međunarodnim povezivanjem računarskih mreža. Upravljanjem Internetom ne podleže nijedan centralni entitet i svaki deo ove mreže pripada nezavisnom javnom ili privatnom telu. Stoga se njegovo delovanje zasniva na saradnji između operatera različitih mreža, a da između operatera ne postoji nikakva obaveza snabdevanja ili kvaliteta snabdevanja. Mreže mogu imati nejednake prenosne kapacitete i sopstvene politike korišćenja. Niko ne može garantovati dobro funkcionisanje Interneta u celini. Kao rezultat toga, Advokatska kancelarija Pavlović ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju u slučaju kvara na Internetu (kašnjenje u prenosu ili drugih problema).

9. PRESTANAK ILI PREKID PRISTUPA SAJTU

Advokatska kancelarija Pavlović može u bilo koje vreme, privremeno ili ne, obustaviti pristup sajtu korisniku u slučaju: kršenja ovih pravnih informacija od strane korisnika, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava i radnje u korist Advokatske kancelarije Pavlović , tehničkih problema vezanih za infrastrukturu koja je postavljena za pokretanje i rad Sajta, održavanja sajta.

Cookies

ŠTA SU KOLAČIĆI?

CNIL definiše kolačiće kao „malu tekstualnu datoteku postavljenu na vaš hard disk od strane servera sajta koji posećujete.

Sadrži neke podatke, uključujući:

– ime servera koji ga je ispisao;

– najčešće jedno korisničko ime u obliku jedinstvenog broja;

– eventualno datum isteka.

Ove informacije se čuvaju na vašem računaru u jednostavnoj tekstualnoj datoteci kojoj server pristupa za čitanje i čuvanje podataka. Kolačić je nužno vezan za jedinstveno ime domena (ime servera koji ga je deponovao) tako da samo zahtev istog servera može da mu pristupi.

Sajt uključuje sistem kolačića. Tako je Korisnik informisan da se tokom njegovih poseta Sajtu kolačići mogu automatski instalirati na njegov Internet pretraživač.

Ovi kolačići ne sadrže lične podatke.

Korisnik može onemogućiti slanje kolačića promenom parametara svog Internet pretraživača

RAZLIČITI TIPOVI KOLAČIĆA KOJE MI KORISTIMO 

Kolačići koji se koriste na našim veb lokacijama su različiti:

1. Anonimni kolačići za merenje učestalosti posete i korišćenja usluga na mreži

Kolačići statistike posećenosti koriste se za merenje publike veb stranice (broj poseta, prosečno vreme provedeno na sajtu, stavke koje kliknu, …). Svrha ovih kolačića je stalno usavršavanje naše veb stranice kako bismo bili sigurni da odgovaraju vašim potrebama. Kolačići merenja publike su strogo anonimni i ni na koji način ne identifikuju posetioca sajta ili ne prikupljaju lične podatke (npr. Ime, IP adresu, …).

2. Kolačići za čuvanje podataka o konekciji

Na nekim od naših sajtova možete se prijaviti i popuniti identifikacione elemente („Kontaktirajte nas“). Ove veb stranice koriste kolačiće da bi se, na primer, setili vašeg naloga ili vašeg pristupa određenoj usluzi.

3. Kolačići treće strane (oglašavanje)

4. Ostali kolačići treće strane

Advokatska kancelarija Pavlović koristi kolačiće treće strane za analizu kretanja korisnika po našem sajtu i na primer, nudi brošuru ili test zahtev. Ove kolačiće izdajemo kako bi izmerili posećenost različitim sadržajima i odeljcima našeg sajta da bismo ih procenili i bolje organizovali. Ovi Kolačići takođe omogućavaju, ako je potrebno, otkrivanje problema. Ovi kolačići proizvode samo anonimne statistike i količinu saobraćaja, isključujući sve nominativne informacije. Ovi kolačići takođe će se koristiti za personalizaciju naših veb lokacija na osnovu anonimnih podataka prikupljenih sa naših različitih mesta. Trajanje ovih kolačića za merenje publike ne prelazi 90 dana.