IZBORILI SMO SE ZA KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

  [video id=2282]

Our Services

Čime se bavimo

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PRAVO Uključivanjem stručne odbrane dolazi se do aktivnosti usmerene na uravnoteženu korelaciju sa tužiocem ali i sa sudom. Branilac kao učesnik u stručnoj odbrani ima ulogu da osigura: uravnoteženost…

GRAĐANSKO PRAVO

Pored krivičnog, upravnog, arbitražnog i drugih procesnih prava, građansko procesno pravo ima veoma važnu ulogu u sistemu R. Srbije. Građansko procesno pravo čini skup procesnih normi kojima se reguliše primena…

UGOVORI

Ugovor je saglasnost volja dveju ili više ugovornih strana. Prema odredbi člana 26 Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO) ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile…

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Evropski sud za ljudska prava u većem broju predstavki naših građana protiv Srbije doneo je odluke u kojima je istakao potrebu da se na nacionalnom nivou uspostavi delotvoran pravni lek…

Imate pitanja?

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget]

Call Now Button